LAV ORGANIC LIFESTYLE

Esileht / Müügitingimused

Müügitingimused

1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1. Üldised tingimused kehtivad LAV.ee klientide (edaspidi Klient) ja LAV.ee omaniku LAV GRUPP OÜ (edaspidi LAV) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja LAV vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete lisainfo ja LAV Kuidas osta? juhend ning Taganemisõiguse tingimused.

1.4. LAV jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi, tootekirjeldusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.LAV.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. LAV ja Klient soovivad kaubelda LAV kodulehekülje www.LAV.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. LAV koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.


 

2. LAV.ee hinnakiri

2.1. LAV koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta.

2.2. Kauba kättetoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

       2.2.1. Ominva AS-i kulleri vahendusel Eesti Vabariigi piires - 4,00€.

       2.2.2. Ominva AS pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires tellimustele kuni 88€ - 2,52€.

      

       2.2.3. Ominva AS pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires tellimustele alates €89 - 0,00€.

       2.2.4. SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires tellimustele kuni 88€ - 2,70€.

      

       2.2.5. SmartPOST OÜ pakiautomaadi vahendusel Eesti Vabariigi piires tellimustele alates 89€ - 0,00€.

2.3. Kõik LAV.EE toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.4. LAV jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.2. määratud põhjusel.

2.5. Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud Kuidas osta? juhendi all.


 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. LAV vastutab Kliendi ees LAV poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab LAV ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. LAV ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.


 

9. Muud tingimused

9.1. LAV kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. LAV ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. LAV jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud LAV uudiskirja. Kliendil on õigus oma andmed kustutada LAV andmebaasist.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja LAVn Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui LAV õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaebuste komisjoni.


 

10. Lisainfo

10.1. Kõik LAV ja LAV tooteid, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@LAV.ee või klienditeeninduse telefonile +372 511 70 98. LAV vastab saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.