LAV ORGANIC LIFESTYLE

Esileht / Taganemisõigus

Taganemisõigus

1. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

1.1. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ülekande sooritamist, kuid enne toodete väljastamist LAV poolt, oma tellimus tühistada. Sellest tuleb teavitada  info@LAV.ee vastavasisulises avalduses. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes arvates lepingust taganemisest (VÕS § 56 lg 3).

1.2. LAV jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole tellimuse kinnituses toodud summat tasunud LAV GRUPP OÜ pangakontole 3 kalendripäeva jooksul arvates tellimuse kinnitamise hetkest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri.

1.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisest tuleb E-Butiiki enne postitamist teavitada, saates info oma andmete ja ettemaksuarve numbriga aadressile info@LAV.ee

1.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Tagastuse kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus. Tagasimakset ei sooritata Kliendile enne, kui tagastatud toode on jõudnud LAV või kui Klient on tõendanud toote postitamise paki jälgimiskoodi saatmise läbi.

1.5. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

1.6. Kui Klient soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tagastab ta tellimuse ja vormistab soovitud tootele uue tellimuse.

1.7. Tagastamisele ei kuulu sukatooted, rannarõivad ja pesu, kui postipakend on avatud ja tooteid proovitud.

1.8. LAV tagastab Kliendi poolt tellimisel tasutud postikulu, kui Klient tagastab tellimuse täies ulatuses. Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse postikulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.  Kui tagastatavale tootele soovitakse vahetustoodet, mis väljastatakse LAV kulul, tellimisel tasutud postikulu ei tagastata.

1.9. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu LAV. Kliendil tuleb kauba tagastamisel pakile lisada või e-posti aadressile info@LAV.ee saata kviitung tagastamisel tasutud postikulu kohta.

1.10. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab LAV endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

6.11.Tagastus tuleb LAV toimetada 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saatmisest.

 

2. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

2.1. Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

2.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

2.3. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@LAV.ee. järgneva infoga:

   2.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

   2.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

   2.3.3. tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;

   2.3.4. LAV esitatav nõue;

   2.3.5. tellimuse number.

2.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Laveccofashion tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

2.5. LAV ei vastuta:

   2.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

   2.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

   2.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 


 

LA'V nagu armastus. Armastus iseenda ja looduse vastu.